Tag: احراز هویت بانک

بانک انگلیس

هنگام ارسال بودجه در سطح جهانی با این بانک، از نرخ ارز رقابتی و هزینه کم انتقال بهره مند شوید. این بانک با هدف ایجاد فرایند انتقال بین المللی تا حد امکان ارزان و آسان است. با استفاده از فن آوری نظیر به نظیر شما را با شخصی که در جهت مخالف قصد ارسال پول دارد منطبق می کند

ادامه مطلب »